کاربران

کاربران در فرآموز در چهار نقش اصلی (role) دسته بندی می شوند که هر یک امکانات و اختیارات اختصاصی خود را دارا می باشند

 • مدیران سیستم که وظیفه مدیریت، نظارت و پشتیبانی اجرایی را در سامانه آموزشی بر عهده دارند.
 • مدرسین که به عنوان همکاران آموزشی در سامانه و برگزارکنندگان دوره های آموزشی فعالیت می کنند. برای هر مدرس یک پرونده در سامانه ایجاد می شود که حاوی مشخصات فردی وی به همراه اطلاعات آماری در خصوص فعالیت های مدرس، مدت همکاری، دوره های برگزار شده و کارآموزان شرکت کننده در این دوره ها می باشد.
 • کارآموزان که در دوره های آموزشی شرکت کرده و از خدمات آموزشی سامانه استفاده می نمایند. هر کارآموز دارای یک پرونده آموزشی می باشد که در آن گزارشات کامل در خصوص دوره هایی که در آن ها شرکت کرده و تراکنش های مالی مربوطه درج می گردد.
 • گروه های آموزشی که حاصل فعالیت مجموعه ای از مدرسین بر مبنای موضوع، مخاطبین و یا دپارتمان مشترک می باشد.

مدیریت کاربران در پنل مدیریتی فرآموز

 • نمایش لیست کاربران سامانه به تفکیک نوع کاربری و وضعیت نام نویسی
 • قابلیت جستجو میان کاربران بر اساس نام کاربری، نام، آدرس ایمیل، تلفن همراه
 • تایید نام نویسی، ویرایش، حذف، غیر فعال نمودن و ایجاد کاربر جدید
 • ایجاد گروه های آموزشی جدید و عضویت مدرسین در این گروه ها
 • انتصاب یک یا چند کاربر به عنوان مدیر یک گروه آموزشی
 • نام نویسی متقاضیان عضویت در سامانه به صورت آنلاین
 • تغییر نوع کاربری هر یک از کاربران سامانه به کارآموز، مدرس، گروه آموزشی یا مدیر سیستم
 • اعمال تنظیمات و سطح دسترسی ها برای تمامی کاربران در هر یک از نقش های مذکور