پنل کاربری

هر کاربر اعم از مدرس، کارآموز و گروه آموزشی دارای یک پنل کاربری می باشد که در آن گزارشات مختلفی در اختیار ایشان قرار گیرد.

  • پروفایل: مدیریت و ویرایش صفحه شخصی همراه با امکان ویرایش شناسه های فردی، شناسه های تماس، گذرواژه و عکس
  • آموزش: نمایش لیست دوره های آموزشی که کارآموز در آن ها ثبت نام نموده است همراه با دسترسی به محتوا و کلاس مجازی هر دوره و نمایش لیست دوره هایی که مدرس موظف به تدریس آن ها می باشد.
  • پیام ها: لیست کلیه پیام های دریافتی از سامانه، مدیر سامانه و سایر کاربران با قابلیت دسته بندی، حذف، بایگانی، ارسال پاسخ و ارجاع آن ها به سایر کاربران همراه با امکان ارسال پیام به مدیر سامانه
  • مالی: لیست تمامی ترانش های مالی کاربر همراه با وضعیت آن ها و قابلیت پرداخت صورتحساب های پرداخت نشده

پنل آموزش کاربر

پنل پیام های کاربر

پنل مالی کاربر