دوره های ثبت نامی


دوره های آموزشی ثبت نامی

 • عنوان دوره
 • نام دوره
 • طول جلسات
 • ظرفیت دوره
 • هزینه دوره
 • وضعیت دوره (غیرفعال، ثبت نام، تشکیل شده، به پایان رسیده)
 • زمان بندی آغاز دوره
 • زمان بندی پایان دوره
 • وضعیت ثبت نام (غیرفعال، فعال)
 • زمان بندی آغاز ثبت نام
 • زمان بندی پایان ثبت نام
 • پیوند کلاس مجازی
 • جدول برنامه هفتگی

صفحه اختصاصی دوره ثبت نامی

دوره های ثبت نامی با هدف ثبت نام متقاضیان و تشکیل کلاس ها در سامانه ایجاد می شوند و دارای مشخصاتی از قبیل هزینه ثبت نام، برنامه زمان بندی ثبت نام و برگزاری کلاس ها و... می باشند.

 • ایجاد چندین دوره ثبت نامی مجزا برای یک دوره اصلی
 • نمایش لیست کامل دوره های ثبت نامی در صفحه اختصاصی دوره اصلی
 • نمایش تعداد شرکت کنندگان هر دوره ثبت نامی و ظرفیت دوره
 • بایگانی هر دوره ثبت نامی پس از پایان آن و عدم حذف دوره
 • غیرفعال شدن امکان ثبت نام دوره پس از تکمیل ظرفیت و یا پایان مهلت ثبت نام
 • فعال ماندن ثبت نام پس از تشکیل دوره و برگزاری کلاس ها در صورت نیاز توسط مدیر سیستم
 • ارایه پیوند ورود به کلاس مجازی در دوره های ثبت نامی آنلاین

جدول دوره های ارایه شده