پروفایل کاربری

کلیه کاربران فرآموز اعم از گروه آموزشی، مدرس و کارآموز دارای پروفایل اختصاصی می باشند. امکانات این پروفایل به شرح زیر است:

  • نمایش شناسه های فردی شامل نام و نام خانوادگی (نام تجاری)، موضوع فعالیت (تخصص ها)، معرفی، رزومه و...
  • نمایش شناسه های تماس شامل تلفن ثابت، همراه، نمابر، ایمیل، وب سایت، آدرس و کدپستی به انتخاب کاربر
  • امکان ارسال پیام خصوصی در سیستم پیام رسان سامانه توسط سایر کاربران
  • نمایش دوره های ارایه شده توسط کاربر (ویژه گروه های آموزشی و مدرسین)

پروفایل کاربری

اطلاعات تماس پروفایل کاربری

پروفایل گروه آموزشی