اطلاع رسانی

کلیه رویدادهای سامانه از طریق سیستم پیام رسان به کاربران مربوطه اطلاع رسانی می گردد. علاوه بر این مدیران سامانه می توانند از این سیستم جهت ارتباط با کاربران سامانه استفاده نمایند.

  • ارسال پیام داخلی سامانه و اطلاع رسانی به کاربر دریافت کننده پیام از طریق ایمیل
  • ارسال پیام گروهی به کارآموزان یک دوره ثبت نامی توسط مدیر سامانه یا مدرس دوره در خصوص دوره شامل آغاز دوره، برنامه زمان بندی کلاس ها، تغییرات دوره ها و کلاس ها و ...
  • اطلاع رسانی رویدادهای مربوط به یک دوره ثبت نامی شامل انتشار دوره، ثبت نام کاربران، تکمیل ظرفیت، برگزاری و... به گروه های مختلف کاربری اعم از مدرس، کارآموز و مدیران سامانه به صورت خودکار
  • اطلاع رسانی در فرآیندهای عضویت کاربر در سامانه شامل نام نویسی کاربران، فعالسازی اشتراک کاربری، بازیابی گذرواژه و... به کاربر مربوطه و مدیران سامانه به صورت خودکار
  • اطلاع رسانی در فرآیندهای ثبت نام دوره شامل ثبت نام اولیه، صدور صورتحساب، تأیید پرداخت، تایید ثبت نام نهایی، انصراف از دوره و... به کاربر مربوطه، مدرس دوره و مدیران سامانه به صورت خودکار
  • اطلاع رسانی در خصوص آخرین اخبار و برنامه های سامانه (دوره های تازه، فراخوان ها، برگزاری تور، دوره های ویژه و ...) توسط مدیر سامانه
  • امکان تبادل پیام میان کاربران شامل مدیران، مدرسین و کارآموزان
  • طرح سؤالات و مشکلات آموزشی کارآموزان با مدرسین از طریق ارسال پیام
  • طرح مشکلات کاربری و فنی، شکایات، انتقادات و پیشنهادات از سوی کاربران با مدیران سامانه

ثبت نام آنلاین در دوره