سیستم مالی

کلیه ثبت نام ها در سامانه آموزشی به صورت آنلاین صورت می پذیرند. در بسیاری از دوره ها ثبت نام نهایی مستلزم پرداخت هزینه دوره می باشد که آن نیز به صورت آنلاین انجام می شود. کاربران علاوه بر بهره مندی از امکان پرداخت آنلاین، می توانند گزارش تراکنش های مالی خود را نیز به صورت آنلاین مشاهده نمایند.

  • اتصال به درگاه های مختلف بانکی و درگاه های واسط همچون پارس پال و ذرین پال
  • پرداخت صورتحساب ها به روش واریز به حساب/کارت و ثبت فیش واریزی یا به صورت آنلاین با کارت های عضو شبکه شتاب
  • نمایش لیست کامل تراکنش های مالی سامانه در پنل مدیریتی همراه با قابلیت جستجو
  • مدیریت صورتحساب ها، بررسی فیش های واریزی و تایید یا رد آن ها توسط مدیر سامانه
  • نمایش صورتحساب های هر کاربر در پنل مدیریتی وی
  • امکان چاپ صورتحساب ها

صورتحساب ثبت نام در دوره و پرداخت آنلاین

گزارش تراکنش های مالی در پنل مدیریتی فرآموز