دوره های اصلی

دوره های آموزشی اصلی با هدف ارایه موضوعات آموزشی و محتوای کلی آنها در سامانه ایجاد می گردند. این دوره ها فاقد مشخصاتی از قبیل تعرفه، زمان برگزاری و امکان ثبت نام می باشند و تنها جنبه معرفی خدمات آموزشی را دارند.

 • عنوان دوره
 • شرح کوتاه در خصوص دوره آموزشی و اهداف آن
 • دسته بندی دوره
 • تعیین گروه آموزشی
 • تعیین مدرس
 • وضعیت دوره (غیرفعال، پیش نویس، منتظر تایید، منتشر شده)
 • تعداد جلسات
 • مدت زمان هر جلسه
 • هزینه دوره
 • وضعیت اعطای گواهینامه
 • محتوای کلی و سرفصل های دوره
 • تصویر دوره

ایجاد دوره آموزشی در فرآموز


 • پیش نمایش هر دوره همراه با عنوان دوره، هزینه ثبت نام، مدرس دوره و گروه آموزشی
 • نمایش لیست دوره ها به تفکیک دسته بندی های سامانه

نمایش دوره های آموزشی اصلی در سامانه


 • نمایش مشخصات کامل هر دوره در یک صفحه اختصاصی
 • به اشتراک گذاری دوره از طریق شبکه های اجتماعی
 • اتصال به سیستم مدیریت محتوای آموزشی مودل (Moodle) جهت مدیریت دوره های اموزشی بر پایه محتوا
 • یکپارچه سازی بانک اطلاعات کاربران سامانه با کاربران مودل و تایید هویت خودکار به هنگام دسترسی کارآموزان به محتوا

ایجاد دوره اصلی جدید

صفحه اختصاصی دوره اصلی