امکان ثبت نام با شماره تلفن همراه فراهم گردید

به منظور سهولت بیشتر برای آن دسته از کاربرانی که فاقد آدرس ایمیل فعال می باشند، قابلیت ثبت نام در فرآموز با استفاده از شماره تلفن همراه فراهم گردید. در این روش، فعالسازی و تایید هویت کاربر از طریق ارسال کد 6 رقمی به صورت پیامک به شماره تلفن همراه وی صورت می پذیرد.

  • مدير شبكه
  • پنج شنبه 27 آذر 1393
  • دیدگاه‌ها

دیدگاه ها

کد موجود در تصویر روبرو را وارد کنید.